Mitros

Wie zitten er in de klachtencommissie?

Voorzitter en leden

De klachtencommissie bestaat uit twee leden en een voorzitter. Eén lid is voorgedragen door de huurdersorganisaties, het andere door de directies van de corporaties. De voorzitter is door de huurdersorganisaties en directies tezamen voorgedragen.

Voorzitter

meneer H. Rawee

Lid (op voordracht van woningcorporaties)

meneer J.W. Koekebakker

Lid (op voordacht van huurdersorganisaties)

mevrouw M.J.M. ten Voorde

Plaatsvervanger

meneer M. de Kok


Alle leden zijn advocaat. Zij werken niet bij een woningcorporatie. Om ervoor te zorgen dat zij helemaal onafhankelijk kunnen oordelen, doen zij (of hun kantoor) geen zaken voor of tegen uw corporatie.

Secretaris

De Klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris, Saskia Flesseman. Haar plaatsvervangers zijn Ingrid van der Veer en Karin Barendregt.