Geen objecten gevonden

Vacature KWRU

Klachtencommissie zoekt extra plaatsvervangend lid

per 1 november 2021

Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht is op zoek naar

een plaatsvervangend lid (op voordracht van de aangesloten woningcorporaties)

Bent u jurist/advocaat met belangstelling voor de volkshuisvesting? En spreken de maatschappelijke verhoudingen in het spanningsveld van huurders- en verhuurdersbelangen u aan? Ziet u een uitdaging in het nader tot elkaar brengen van huurder en verhuurder bij geschillen? Misschien bent u dan precies wie wij zoeken.

Wie zijn wij?

De Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) is een onafhankelijke klachtencommissie voor huurders van 15 woningcorporaties in de regio Utrecht. Wij behandelen klachten van huurders die niet tevreden zijn over de afhandeling van hun klacht door hun verhuurder. De commissie bestaat uit 5 leden, waarvan 1 voorzitter, 2 gewone leden en 2 plaatsvervangende leden. De helft van de leden wordt benoemd op voordracht van de woningcorporaties. De andere helft op voordracht van de huurdersorganisaties. De voorzitter op voordracht van beide partijen.

De KWRU wordt ook ingeschakeld door de Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU) voor de behandeling van klachten over woonruimteverdeling.

Hoe werken wij?

Ontvankelijke klachten behandelen we altijd mondeling (hoor en wederhoor). Vaak proberen we de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet? Dan schrijft de commissie een advies aan de directie van de corporatie. De 2 leden en de voorzitter verdelen de werkzaamheden onderling (schrijven adviezen of afspraakbevestigingen). We komen gemiddeld 1,5 dag per maand bijeen. Dit geldt voor de vaste leden, niet voor de plaatsvervangende leden.

Klachten over woonruimteverdeling worden schriftelijk afgehandeld met een advies. Hiervoor houdt de commissie (vrijwel) nooit hoorzittingen.

Wat vragen we van u?

  • Ten eerste natuurlijk dat u past binnen het profiel (PDF opent in aparte pagina). 
  • Verder verwachten we dat u in uw eventuele andere werkzaamheden voldoende flexibiliteit heeft om – natuurlijk altijd in overleg – af en toe als plaatsvervangend lid te kunnen deelnemen aan bijeenkomsten van de KWRU.
  • En natuurlijk dat u alert bent op mogelijke belangenverstrengeling (u kunt bijvoorbeeld geen klachten behandelen over een corporatie waar u zaken voor doet).

Wat bieden wij?

Een professionele, goed op elkaar ingewerkte Klachtencommissie. Interessante zaken, goede discussies en een prettige werksfeer.

Ook is er een vergoedingsregeling van kracht.

Bent u geïnteresseerd?

Stuurt u dan uw sollicitatie uiterlijk 19 september naar infokwrunl. Wilt u eerst meer weten? Kijk dan op www.kwru.nl. Of bel met de secretaris, Saskia Flesseman, op (030) 880 39 10 (maandag t/m donderdag).

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 13 oktober.

***** Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld *****

Deel deze pagina