Mitros

Meer informatie

Brochure

De klachtencommissie heeft een brochure Klachtencommissie (pdf). Hierin kunt u nog eens nalezen hoe de commissie werkt.

Reglement

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen voor hun huurders. In het klachtenreglement (PDF) staan de formele regels. Dit reglement is opgesteld door Aedes en is voor alle corporaties in Nederland verplicht.

Bijlage A van het reglement is bedoeld voor klachten van woningzoekenden.

Jaarverslag

De klachtencommissie brengt ieder jaar een eigen jaarverslag (PDF) uit. Dit bespreekt zij met een afvaardiging van iedere corporatie en de huurdersorganisaties.

Kosten

Behandeling van uw klacht door de klachtencommissie is gratis.