Geen objecten gevonden

Meer informatie

Brochure

De klachtencommissie heeft een brochure Klachtencommissie (pdf). Hierin kunt u nog eens nalezen hoe de commissie werkt.

Reglement

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen voor hun huurders. In het klachtenreglement (PDF) staan de formele regels. Dit reglement is opgesteld door Aedes en is voor alle corporaties in Nederland verplicht.

Bijlage A van het reglement is bedoeld voor klachten van woningzoekenden.

Jaarverslag

De klachtencommissie brengt ieder jaar een eigen jaarverslag (PDF) uit. Dit bespreekt zij met het bestuur van de KWRU. Indien gewenst bespreekt zij het ook met een afvaardiging van een corporatie en de bijbehorende huurdersorganisatie.

Oude jaarverslagen:

Kosten

Behandeling van uw klacht door de klachtencommissie is gratis.

Deel deze pagina