Mitros

Klachtenformulier klachtencommissie

LET OP:
Om uw klacht bij de klachtencommissie te kunnen laten behandelen, moet u uw klacht eerst bij uw woningcorporatie hebben gemeld. Als u niet tevreden bent over de reactie van uw corporatie, kunt u bij de klachtencommissie terecht. Als u binnen 1 maand niets hoort van uw corporatie, kunt u ook bij ons terecht.

klachtenformulierklachtencomm

Uw klacht aan de Klachtencommissie
Uw woningcorporatie
Persoonlijke gegevens
Aanhef
Hebt u deze klacht ook al schriftelijk ingediend bij uw corporatie?*
Om uw klacht bij de Klachtencommissie te kunnen behandelen, moet u uw klacht wel eerst bij uw corporatie hebben gemeld. Als u niet tevreden bent over de reactie van uw corporatie, kunt u bij de klachtencommissie terecht. Als u binnen 1 maand niets hoort van uw corporatie, kunt u ook bij ons terecht.