Hoe werkt het?

Stap

1

Klacht schriftelijk indienen

Heeft u een klacht over uw corporatie? Dien deze dan altijd eerst schriftelijk (mail of brief) in bij uw woningcorporatie. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan kan de Klachtencommissie uw klacht niet in behandeling nemen. Uw corporatie moet namelijk eerst zelf de gelegenheid hebben op uw klacht te reageren. En deze zo mogelijk op te lossen.

Bent u niet tevreden over hoe uw corporatie uw klacht afhandelt? Of krijgt u binnen 1 maand geen inhoudelijke reactie op uw klacht? Dan kunt u bij de Klachtencommissie terecht. Dit kan alleen schriftelijk.

Stap

2

Bijeenkomst met Klachtencommissie

Nemen wij uw klacht in behandeling? Dan krijgt u een uitnodiging voor een bijeenkomst. Wij bespreken dan samen uw klacht. Hiervoor nodigen wij ook altijd iemand van uw corporatie uit.

De bijeenkomst met de Klachtencommissie vindt (meestal) plaats op het kantoor van uw corporatie. En soms op het kantoor van een andere corporatie in de buurt. Dit doen wij om kosten te besparen. We hoeven dan geen ruimte te huren.

Let op: de Klachtencommissie heeft ongeveer eens per maand een zittingsdag. Bent u verhinderd? Dan ontvangt u een uitnodiging voor de maand erna. Dat betekent dus dat het langer duurt voordat wij uw klacht kunnen behandelen.

Stap

3

Bemiddeling of advies

Bemiddeling

De Klachtencommissie probeert tijdens de bijeenkomst vaak te bemiddelen. Dat betekent dat wij kijken of wij uw klacht kunnen oplossen door afspraken te maken met u en uw corporatie. Als dat lukt, bevestigen wij de gemaakte afspraken in een brief aan u en aan de directie van uw corporatie.

Advies

Lukt dit niet? Dan schrijven wij een advies aan de directie. Het advies kan 3 uitkomsten hebben:

  • uw klacht is gegrond = u hebt gelijk gekregen
  • uw klacht is ongegrond = u hebt geen gelijk gekregen
  • uw klacht is gedeeltelijk gegrond = u hebt voor een deel gelijk gekregen, maar niet op alle punten.

De directie neemt binnen een maand een beslissing over het advies. De directie is niet verplicht om het advies over te nemen. Alleen in heel uitzonderlijke gevallen mag de directie hiervan afwijken. Daar moet ze dan wel een heel goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als de corporatie hierdoor in de financiƫle problemen zou komen. Maar onze ervaring is dat de directie ons advies altijd overneemt.

Klacht intrekken?

Heeft uw corporatie uw klacht toch opgelost? Nog voordat de bijeenkomst met de Klachtencommissie plaatsvindt? Laat u dit dan aan de Klachtencommissie weten. Dan hoeft de bijeenkomst met de Klachtencommissie niet door te gaan.

U kunt hierover een mail sturen naar infokwrunl.
Bellen kan ook: 06 - 28 56 21 38 (maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur).

   

LET OP: Wij werken deels thuis en deels op kantoor. Wij zijn hierdoor telefonisch iets minder goed bereikbaar. Via de mail zijn wij wel gewoon bereikbaar: infokwrunl.