Een klacht indienen

U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie. U kunt dit op 2 manieren doen:

1. Via ons online klachtenformulier (knop hieronder):

klacht indienen

2. U kunt gewoon een brief sturen naar:

Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht
Postbus 8236
3503 RE Utrecht

LET OP

Een klacht bij ons indienen heeft alleen zin als u uw klacht al schriftelijk bij uw corporatie heeft ingediend. Anders kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Stuurt u dan eerst uw klacht naar uw corporatie.

U krijgt van ons binnen 2 weken een ontvangstbevestiging.

Gaat uw klacht over woningtoewijzing?

Bent u woningzoekende? En bent u niet tevreden over het toewijzingsproces? Dan kunt u uw klacht indienen via dit klachtenformulier. Meer informatie leest u hier.