Passend toewijzen

Passend toewijzen betekent dat het inkomen van de huurder aansluit bij de huurprijs van een woning. Zo worden de goedkoopste woningen verhuurd aan mensen met de laagste inkomens en woningen met een hogere huurprijs aan mensen met een hoger inkomen.  Daardoor komt niet iedere woningzoekende meer in aanmerking voor iedere woning. Eerst kijken we naar uw inkomen en de gezinssamenstelling. Deze zaken zijn namelijk van invloed op de huurtoeslaggrenzen.


Waarom deze regels? 
Bij het toewijzen van een nieuwe woning zijn corporaties sinds 2016 verplicht om te zorgen dat 95 procent van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag, een woning krijgt met een huur die past bij hun inkomen. Zo wil de overheid de kosten van de huurtoeslag beperken én voorkomen dat mensen te snel schulden krijgen.